Efter doktorsexamen - en alumnstudie

Författare
Ola Holmström
(Ola Holmström, Margareta Nilsson Lindström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utvärderingsenheten, Lunds universitet 2008 Sverige, Lund 45 sidor.