Efter fem år

Författare
Folke Mellvig
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges radio 1966 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 60 sidor.