Efter tre terminer - arkitektstudenter om framtiden

Författare
(Gunilla Linde Bjur)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers arkitekturskola 1997 Sverige, Göteborg 101 sidor.