Efter tusen år av tystnad-, Studiehandledning - gudinnebilder och glömda spår

Författare
Birgitta Onsell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlsson 1995 Sverige, Stockholm 16 sidor. 91-7798-857-4