Efterforskning av försvunna personer - en internationell forskningsöversikt

Författare
Rebecca Stenberg
(Rebecca Stenberg, Maria Wolmesjö, Anders Leicht.)
Genre
Forskningsöversikter, Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköping University Electronic Press 2019 Sverige, Linköping 1 onlineresurs (46 sidor)
Högskolan i Borås, SOL-rapport 2019 Sverige, Linköpings universitet 48