Efterlämnade skrifter 2

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1879 Finland 338 sidor.
Clouberg, Beijer (i kommission) 1878-1879 Sverige, Wiborg, Stockholm 3 vol. (367 338 95 sidor.)
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan