Efterskörd 1 : Vers

Författare
Gustaf Fröding
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Albert Bonniers förlag 2015 Sverige 161 sidor. 978-91-0-015446-2
Bonnier 1911 Sverige, Stockholm 176 sidor.
Bonnier 1910 Sverige, Stockholm 161 sidor.