Efterskörd - vers

Gustaf Frödings poesi rymmer nästan hela Frödings lyriska produktion från debutboken till den sena poesin som inte publicerades förrän efter hans död. Germund Michanek, docent i litteraturhistoria med poetik och Frödingspecialist, har gjort urvalet och också försett dikterna med förklarande noter för att ge dagens läsare en vägledning till Frödings lyriska värld.

Författare
Gustaf Fröding
(Gustaf Fröding.)
Genre
Poesi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
The Sublunar Society, F4-print AB 2018 Sverige, Stockholm, Stockholm 133 sidor 21 cm 978-91-88221-62-9
Bonnier pocket, Wahlström & Widstrand, Scandbook 2014 Sverige, Stockholm, Falun 606 sidor. 21 cm 978-91-7429-425-5
Dejavu, Publit distributör, Holmberg 2012 Sverige, Stockholm, Malmö 258 sidor. 19 cm 978-91-7451-351-6
Wahlström & Widstrand, www.publit.se distributör, Holmberg 2012 Sverige, Stockholm, Malmö 744 sidor. 21 cm 978-91-46-00152-2
Wahlström & Widstrand, STC 2004 Sverige, Stockholm, Avesta 750 sidor. 18 cm
Bonnier 1957 Sverige, Stockholm 258 sidor.
1953 Sverige
1935 Sverige, Stockholm
Bonnier 1935 Sverige, Stockholm 258 sidor.
Bonnier 1933 Sverige, Stockholm xiij,261,(3)s
Bonnier 1926 Sverige, Stockholm xiij, 261 sidor.
Bonnier 1921 Sverige, Stockholm xiii, 265 sidor.
Bonnier 1910 Sverige, Stockholm 2 vol.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan