Efterskrift till hittills utgivna delar av Svenska landsmål och svenskt folkliv

Författare
Herman Geijer
(Med anledning av professor J. A. Lundells död)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. landsmålsarkivet 1940 Sverige, Uppsala 40s