Egil

Författare
Sivar Arnér
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1950 Sverige, Stockholm 235 sidor.
Bonnier 1948 Sverige, Stockholm 235 sidor.
Saga Egmont nnnn 978-87-26-41360-1