Ei on kyllä - Karl Barthin filosofis-teologinen lähtökohta

Författare
Eero Huovinen
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kirjapaja 1999 Finland, Helsinki 126 sidor. 18 cm 951-625-634-1