Eight lectures delivered at the International Congress of Mathematicians in Helsinki / by G. S. Makanin and seven others

Författare
Finland) (1978 International Congress of Mathematicians Helsinki
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
uuuu-uuuu Utgivningsland okänt / Ej specificerat 978-1-4704-3328-4