Einar Bagers bibliografi

Författare
Kjell Å. Modéer
(Utg. av Malmö fornminnesförening)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utg. 1973 Sverige, Malmö S. 5-20
Malmö fornminnesförening 1972 Sverige, Malmö 35 sidor. : ill.