Ekko fra Spania - den spanske borgerkrigen i norsk offentlighet

Författare
Hans Fredrik Dahl
(Hans Fredrik Dahl, Bernt Hagtvedt og Rolf Werenskjold.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dreyers forlag 2019 Norge, Oslo 327 sider illustrasjoner 23 cm. 978-82-8265-486-9