Ekodesign - praktisk vägledning

Författare
Anna Karin Jönbrink
(Anna Karin Jönbrink, Hans Lennart Norrblom, Mats Zackrisson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swerea IVF, Billes tryckeri cop. 2011 Sverige, Mölndal, Mölndal 140 sidor. ill. 24 cm 978-91-86401-07-8
2000 Sverige 116 sidor.