Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Artdatabanken, SLU publikationstjänst distributör, Reklam & katalogtryck AB cop. 1998 Sverige, Uppsala, Uppsala 239 sidor. huvudsakligen tab. 24 cm