Ekologisk slaktsvinsproduktion - dokumentationsprojekt på Edsbergs gård

Författare
Karin Granström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lantbruks- och fiskeenheten, Länsstyr. Värmland 2003 Sverige, Karlstad 16 sidor. ill.