Ekonomi utan ränta - en teorihistorisk undersökning

Författare
Lars Pålsson Syll
(Lars Pålsson Syll & Svante Lingärde.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan för lärarutbildning & kommunikation (HLK 2000 Sverige, Jönköping 40 sidor.