Ekonomisk stabilitet vid kusten - Nymölla III : en tidigneolitisk bosättning med fångstekonomi i nordöstra Skåne

Författare
Bozena Werbart
(Boz̀ena Wyszomirska.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell International, Grahn 1988 Sverige, Stockholm, Lund 213 sidor., [1] vikt sidor. ill. (vissa i färg), diagr., kartor, tab. 25 cm