Ekonomiska projektdata

Författare
(Göte Bergman, Per-Axel Bergman, Christer Svensson, Olle Westin)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr.) 1979 Sverige, Stockholm 104 sidor. : tab. 25 cm
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr., LiberTryck 1979 Sverige, Stockholm, Stockholm 104 sidor. tab. 25 cm