Ekonomiska reformer i Kina efter Mao - demokrati och ekonomisk effektivitet i ett socialistiskt utvecklingsland

Författare
Hans Sandberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms universitet. Nationalekonomiska inst. 1983 Sverige 50 sidor.