Ekot av Ekohuset - utvecklingen och förvaltningen av ett miljöanpassat flerbostadshus på Lindholmen i Göteborg sedan 1997

Författare
Mari Andersson
(Mari Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högskola 2010 Sverige, Göteborg 63 sidor. ill.