Ekshärad företag i historien

Författare
Erling Hedin
(Erling Hedin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Erling Hedin, City tryck 2010 Sverige, Ekshärad, Karlstad 175 sidor. ill. 978-91-633-2675-2