Ekshärads Kirche - Leitfaden

Författare
Åke Nisbeth
(Von Åke Nisbeth.)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Värmlands mus., Värmlandstryck 1977 Sverige, Karlstad, Karlstad 36 sidor. ill. 18 cm