Ekstockar och Mälarjakter - arkeologisk förstudie inför Förbifart Stockholm, Stockholm län, Stockholms och Ekerö kommuner

Författare
Jim Hansson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sjöhistoriska 2010 Sverige, Stockholm 50 sidor. : ill.