El año festivo en Suecia

Författare
Ingemar Liman
(Ingemar Liman.)
Språk
Spanska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. sueco Sv. inst., Berling 1983 Sverige, Stockholm, Arlöv 32 sidor. ill. 20 cm