El desarrollo de la Argentina en el primer siglo de su independencia y los Suecos allí durante este período

Författare
Ida Bäckmann
(Traducido al español por H.P. y A.J. = Argentinas utveckling under dess första frihetssekel och svenskarne därstädes under denna period / öfversatt till spanskan af H.P. och A.J.)
Språk
Spanska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fritze 1910 Sverige, Stockholm viij, 153 (1) sidor., [59] pl.-bl. : ill.