El libro de Brígida, santa y profeta

Författare
Aron Andersson
(Aron Andersson.)
Språk
Spanska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1983 Italien, Roma 151 sidor.
Casa di Santa Brigida 1983 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Roma 151 sidor.