Elanläggning - anläggningar, överföring och distribution : materiel, anläggningsdelar, komponenter : underhåll av elanläggningar

Författare
Stig Bengtsson
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Läromedelsförl. (Teknik o. ekonomi) 1972 Sverige, Stockholm [6], 170 sidor. : ill. 91-24-61639-7
Läromedelsförl. (Teknik o. ekonomi /Bonnier) 1968 Sverige, Stockholm [6], 170 sidor. : ill. + Arbetsbok [125] sidor.