Elastic lidar systems for bio aerosol detection

Författare
Ove Steinvall
(Ove Steinvall, Rolf Persson, Ove Gustafsson)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sensor Systems, Swedish Defence Research Agency (FOI) 2008 Sverige, Linköping 66 sidor. : ill.