Elden - En bok om tro : Några drag från frälsningsarméns början i Sverige

Författare
Nils Hydén
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harrier 1936 Sverige, Stockholm 311 sidor.