Eldfasta fibrer - förutsättningar för en kohortstudie av cancersjuklighet och dödlighet vid yrkesmässig hantering av syntetiska eldfasta fibrer

Författare
(Nils Plato ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting 2006 Sverige, Stockholm 25 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan