Eldsundet - muddring och planering av en småbåtshamn, särskild arekologisk utredning, Södermanlands län, Strängnäs kommun

Författare
Jim Hansson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sjöhistoriska museet 2010 Sverige, Stockholm 14 sidor. : ill.