Electrospun elastic fibers as scaffolds for tissue engineering

Författare
Erik Borg
(Erik Borg.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högskola 2005 Sverige, Göteborg 38 sidor. ill.