Elegi, beatis manibus s:æ r:æ maj:tis magnæ fidei viri reverendissimi episcopi, d. doct. Petri Filenii, denati Lincopiæ die 2. junii 1780 Nomine Nationis Ostrogothicæ consecrati

Författare
Joan Hesselgren
(Johan. Hesselgren.)
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1780 Sverige, Upsaliæ, apud Johan. Edman, direct. et reg. acad. typogr [4] sidor. 2:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan