Elementära kappseglingsregler

Författare
Hans Sandberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AV-teknik 1973 Sverige, Malmö 62 sidor. : ill.