Elementary particle physics in a nutshell

Författare
Christopher G. Tully
(Christopher G. Tully.)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Princeton University Press c2011 USA, Princeton viii, 303 sidor. : ill. 26 cm. 978-0-691-13116-0