Elementbyggnadsteknik - Särtryck ur handboken BYGG, band IV, tredje upplagan, oktober 1963

Författare
Ingemar Nyquist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1964 Sverige, Stockholm 56 sidor..: ill.