Elementhus

Författare
Göran Hellsten
(Göran Hellsten.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1964 Sverige, Stockholm 11 sidor. ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan