Elevens resa i Tredje riket - att främja lärande vid undervisning om förintelsen

Författare
Magnus Hermansson Adler
(Magnus Hermansson Adler.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarutbildningen, Högsk. i Borås, Regeringskansliets offsetcentral 1998 Sverige, Borås, Stockholm 27 sidor.