Elfvedals porphyrverk 1788-1885

Författare
Lars O. Lagerqvist
(Lars O. Lagerqvist, Nils Åberg.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vincent, Masterprint 1989 Sverige, Stockholm, Stockholm 144 sidor. ill. (vissa i färg), kartor, tab. 25 cm