Elias Fries - brev 1875-1876 till sonen Thore

Författare
Elias Fries
(Utgivna till författarens 200-årsdag den 15 augusti 1994 av Uppsala universitetsbibliotek genom Carl-Otto von Sydow.)
Genre
Brev
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ.-bibl., A & W 1994 Sverige, Uppsala, Uppsala 55 sidor. 25 cm
Föreningen Elias Fries' ättlingar 1987 Sverige, Uppsala [16] sidor.
Föreningen Elias Fries' ättlingar 1981 Sverige, Uppsala 18 sidor.
Föreningen Elias Fries' ättlingar 1978 Sverige, Uppsala 12 sidor.