Elias Magnus Fries 1794-1878 - svampforskare, folkbildare

Författare
(Redaktion: Mats Elfström, Erik Fries, Åke Strid)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges mykologiska förening 1994 Sverige, Stockholm 228 sidor. : ill. (vissa i färg), faks., kartor, tab. 91-86586-05-X