Eliciting reservation prices - Becker-DeGroot-Marschak mechanisms vs markets

Författare
Peter Bohm
(Peter Bohm, Johan Lindén and Joakim Sonnegård)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Department of Economics 1995 Sverige, Stockholm 37 sidor.