Elinolosuhteet 1950-1975 - tilastotietoja suomalaisten elämisen laadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä

Författare
Finland
(Tilastokeskus = Levnadsförhållanden 1950-1975 : statistiska uppgifter om finländarnas levnadskvalitet och faktorer som inverkar på denna / Statistikcentralen = Living conditions 1950-1975 : statistical information on the quality of life in Finland and factors influencing it / Central statistical office of Finland)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 Finland, Helsinki 228 sidor. : diagr., kart., tab. 951-46-3224-9