Elisabeth och Ludvig De Vylder - två folkhögskolepionjärer

Författare
Marianne Marcusdotter
(Marianne Marcusdotter, Göran Sallnäs.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Klas De Vylder 2006 Sverige, Saltsjöbaden 101 sidor. ill.