Elisgården - en plats med förhistoriska boplatslämningar - fornlämning RAÄ Vara 57:1, Vara socken och kommun, Västergötland : särskild arkeologisk undersökning

Författare
Mikael Bertheau
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologikonsult 2011 Sverige, Upplands Väsby 40 sidor. : ill.