Elle

Författare
Eugène Guillevic
(Guillevic illustré par Pierre-Yves Gervais)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Deyrolle 1993 Frankrike, Paris [80 sidor.] 2-908487-31-4