Elmätteknik

Författare
Alf Alfredsson
(Alf Alfredsson.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell läromedel, Gummesson cop. 1990 Sverige, Solna, Falköping [4], 76 sidor. ill., tab. 24 cm