Elmaskiner och motorstyrning, Faktabok

Författare
Karl-Erik Nordgren
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber utbildning, Daleke grafiska 1995 Sverige, Stockholm, Malmö 85 sidor. ill., diagr., tab. 30 cm